Vierasluvat

  • Vieraslupa on 10€ / päivä / vierasmetsästäjä.
  • Vieraiden metsästämä saalis on pois isännän kiintiöstä.
  • Isännän tulee aina vierasmetsästyksessä olla itse fyysisesti mukana metsästystapahtumassa.
  • Isäntä vastaa myös että metsästys tapahtuu luvallisilla alueilla ja seuran ohjeiden/sääntöjen ja hyvien metsästystapojen mukaisesti.
  • Lupamaksusta tulee aina olla jokaisella metsästäjällä kuitti mukanaan suoritetusta maksusta. Kuitissa tulee ilmetä vierasmetsästäjän nimi (+syntymäaika), metsästystapahtumaa koskeva päivämäärä, (eli ei joku maksu päivämäärä tms. vaan selkeästi eriteltynä päivä jolloin metsästys tapahtuu) sekä isäntänä toimivan seuran jäsenen nimi.
  • Vieraslupien maksu suoritetaan tilille FI45 5465 0920 0154 24 tai 546509-215424 Tervon Osuuspankkiin, jolloin viestikenttään maininta ”vieraslupa” ja yo. tiedot. Pankkimaksu suositeltavaa, mutta myös käteismaksu käy muutamien seuran jäsenten toimesta, joita ovat Jukka Huttunen, Seppo Korhonen, Matti Laukkanen, Jari Nenonen, Paavo Pohjolainen ja Jari Pääkkönen.

 

Rauhoitusalueet

  • Rauhoitusalueet tulee tarkistaa viimeisimmästä kesäkokouksen pöytäkirjasta.