Tervon metsästäjät ry:n vuoden 2020 talvikokouksessa päätettyä


Aika: 1.3.2020 klo 13.00
Paikka: Tervon kunnantalo


Käytiin läpi sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus, toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätös.

Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jukka Tamio.

Hallituksen jäseniksi valittiin Tuomo Oksman, Helena Kautto, Joni Nuutinen, Touko Raatikainen, Raimo Hyvärinen ja Heikki Kiiski
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Voutilainen ja Veijo Myyryläinen sekä heidän varahenkilöikseen Pertti Oksman ja Jouko Tolonen.

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2020

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 40 € sekä liittymismaksuksi 300 €.

Päätettiin, että harrastejäsenet eivät maksa liittymismaksua, mutta heidän jäsenmaksunsa on 15 €.

Hyväksyttiin vuoden 2020 tulo- ja menoarvio.

Seuran uusiksi koejäseniksi hyväksyttiin Kalle Väänänen ja Raimo Kangaskoski sekä varsinaisiksi jäseniksi Eero Haatainen ja Mikko Halonen.

Seuran edustajaksi piirikokouksiin valittiiin Tuomo Oksman ja hänen varahenkilökseen Joni Nuutinen.

Todettiin, ettei Suomen Metsästäjäliitolle tehtäviä ehdotuksia noussut esille kokouksessa.

Päätettiin, että harrastetilaa varten kerätään lisärahoitusta, joka on hirviporukan jäseniltä 200 €/hlö, josta 100 € voi hyvittää tekemällä 20 h talkootyötä.

Päätettiin, että hirvenpyynnin yhteismetsästyssopimusta naapuriseurojen kanssa koordinoivat Jukka Tamio, Jukka Huttunen ja Jouko Voutilainen.

Nimettiin petoyhdyshenkilö, jaostojen vetäjät sekä riistakolmiolaskennan vastaava:
Petoyhdyshenkilö Jari Pääkkönen
Pienpetojaoston vetäjä Ismo Tamio
Kilpailujaoston vetäjä Jukka Huttunen
Kenneljaoston vetäjä Helena Kautto
Riistanhoitojaoston vetäjä Jouko Tolonen
Riistakolmiolaskennan vastaava Joni Nuutinen

Sihteeri tiedotti, että seuran uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa.