Tervon metsästäjien tilahankeen etenemistä voi seurata gallerian (linkki) päivitettävistä kuvista.

 

Tervon metsästäjien tilahanke nytkähtänyt liikkeelle


Vuoden 2017 kesäkokouksessa Tervon metsästäjät päättivät ryhtyä selvittelemään pitkään
virinnyttä ajatusta rakentaa seuralle uusi rakennus, joka mahdollistaisi seuran toiminnan entistä
paremmin ja kootusti Kekkolan alueella, jota seura pitää jo ennestään pääpaikkanaan.

Hanke sai kokouksessa kannatusta, mutta sen toteuttamis- ja erityisesti rahoittamistapa jakoi
jäsenten mielipiteitä. Esillä oli kaksi vaihtoehtoista mallia, joita päätettiin ryhtyä selvittämään.
Toinen perustui ulkopuoliseen rahoitukseen, joka käytännössä olisi EU:n myötämää
hankerahoitusta. Kilpailevassa mallissa rahoitus hoidettaisiin puhtaasti seuran omin voimin.
Molemmissa nähtiin sekä hyviä että huonoja puolia, joita puntaroimaan valtuutettiin seuran
johtokunta sekä erikseen kokouksessa nimetyt henkilöt.

Pian kesäkokouksen jälkeen kaksi seuran jäsentä löysi myynnissä olevan Paroc-elementtihallin,
joka soveltuisi uuden rakennuksen perustaksi – oli rahoitustapa mikä hyvänsä. He ostivat hallin
omalla rahallaan ja omalla riskillään siltä varalta, että seura yleiskokous päätyy käyttämään hallia
osana projektia.

Syksyn mittaan tutustuttiin erilaisiin rakennus- ja rahoitusvaihtoehtoihiin. Lokakuun alussa
Kehittämisyhdistys Mansikka ry tiedotti, että he käynnistävät Yhteiset tilat kuntoon
-teemahankkeen, jonka johtokunta totesi kriteereiltään sopivaksi ajatellen Tervon metsästäjien
rakennusprojektia. Johtokunta päätti käynnistää hankehakemuksen valmistelun ja esittää sitä
seuran yleiskokoukselle. Mansikka ry:n kautta on saatavissa enintään 20 000 € suuruinen
rahoitusosuus.

Samaan aikaan varsinaisen rakennuksen suunnitelu laitettiin käyntiin. Johtokunta pohti
rakennuksen käyttötarkoitusta ja merkitystä ajatellen metsästysseuran toimintoja, mutta myös
laajemmin kaikkien tervolaisten näkökulmasta. Uudisrakennuksella halutaan turvata jatkossakin
seuran perinteinen toiminta, kuten lihankäsittely ja kilpailuiden järjestäminen. Sen toivotaan
tukevan Kekkolassa jo ennestään olevia toimintoja, kuten kesätansseja, mutta sen myötä
mahdollistuisi myös alueen entistä monipuolisempi käyttö.

Rakennuksen suunnittelusta on vastannut Jukka Korhonen. Luonnoksiin on piirretty tilat muun
muassa elintarvikkeiden käsittelylle ja kylmäsäilytykselle, kokous-/harrastehuone sekä WC-tilat.
Rakennuksen on ajateltu sijoittuvan Kekkolan kentälle, lavan välittömään läheisyyteen. Kenttä on
suunnitelmissa aidata, jolloin myös seuran koiraharrastustoimintaa voidaan kehittää entisestään.
Seuran vuosikokous pidettiin Tervon kunnantalolla sunnutaina 18.2.2018. Suunnitelmat esiteltiin
kokoukselle, joka hyväksyi yksimielisesti projektin käynnistämisen ja valtuutti johtokunnan
hakemaan hankerahoitusta. Johtokunta valmisteli yhdessä Jukka Korhosen kanssa hakemuksen,
joka jätettiin helmikuun loppuun mennessä.

Koko hankkeen hinnaksi on arvioitu noin 45 000–50 000 €. Näin ollen rahoitus tulisi olemaan
välimuoto kahdesta kesäkokouksessa esillä olleesta mallista. Omarahoitusosuus on tarkoitus
kuitata seuran omalla rahalla, talkootyöllä sekä mahdollisesti myös hirviseurueeseen kuuluvien
henkilökohtaisella osuudella, sillä hirviseurue tulisi olemaan tilan suurin käyttäjäryhmä. Jos
hirsiseurueen jäsenten omaa rahoitusta tarvitaan, summan halutaan kuitenkin olevan kohtuullinen
kaikille maksajille. On myös syytä korostaa, että tilaa ei rakenneta vain hirviseurueen käyttöön
vaan sen on tarkoitus palvella kaikkia seuran jäseniä.

Rahoituksen järjestyminen selviää kevään aikana. Huhtikuussa on tarkoitus pitää koko seuraa
koskeva yleiskokous, jossa käsitellään projektin toteuttamista ja aikatauluja. Jos rahoitusta
saadaan Mansikka ry:n kautta, tulee hankkeen olla valmis talvella 2019, eli aikataulu on varsin
ripeä. Muussa tapauksessa rahoituskuvio joudutaan suunnittelemaan uudestaan, mutta tällä
hetkellä yleinen mielipide on, että uusi rakennus toteutetaan joka tapauksessa tavalla tai toisella.

Tervon Metsästäjät saivat Mansikka ry:ltä avustusta hankkeeseen. Näinollen hankkeen on valmis 28.2.2019.
Lisätietoja kevään jäsentiedotteessa.