Hirviseurueenjohtaja Jukka Huttunen
p. 045 672 1813

Tervon metsästäjien hirviseurue

Syksyn 2018 hirvenmetsästystä koskevat päätökset hirvikokouksessa Kekkolassa 18.8.2018

 
 1. Metsästyksen johtaja: Jukka Huttunen
 1. Metsästyksen varajohtajat: Pertti Oksman, Jukka Korhonen ja Mauri Heikkinen.
 1. Ajoporukan johtaja: Mauri Heikkinen. Ajovarajohtajat: Veijo Myyryläinen
 1. Hirvenmetsästyksen aloitus: Aloituspäivämääräksi sovittiin lauantai 13.10.2018 klo. 07.00 Kekkolassa. Metsästys alkaa aseiden ja asiapapereiden tarkastuksella, seuran metsästyssääntöjen kuittaamisella ja metsästyksenjohtajan / varajohtajien antamalla ohjeistuksella. Samassa yhteydessä ampujaluettelon päivitys ja passipaikkanumeroiden arvonta. (Muista päivittää myös yhteistietosi  sihteerin ylläpitämään yhteystietoluetteloon).
 1. Passilinjojen raivauspäivät: la 29.9. varalla su 30.9. 2018. Riihi kunnostetaan su 7.10 Pertti Oksmanin johdolla. Päivien aloitus Kekkolasta klo. 09.00 tai sopimuksen mukaan metsästyksenjohtaja Jukka Huttusen kanssa.
 1. Osallistumismaksu: 2018  160€ / osakkuus.  Osuus on maksettava Tervon Metsästäjien tilille FI45 5465 0920 0154 24 Tervon Osuuspankkiin 28.09. 2018 mennessä, 
 1. Koiramiehet: Jukka Tamio, Jukka Korhonen. Mönkijämiehet R Tossvainen / T Kolehmainen.
 1. Lihanpaloittelijat: Jukka Korhonen, Seppo Korhonen, Matti Laukkanen, Pekka Karhunen, Pertti Oksman, Tuomo Oksman ja Paavo Pohjolainen.
 1. Metsästysmaksusta vapautetut: Metsästyksenjohtaja, koiramiehet, lihanpaloittelijat ja mönkijämies. Vapautuksen edellytyksenä aktiivinen osallistuminen. Muussa tapauksessa vapautus voidaan evätä hirvijohtajiston toimesta osaksi tai kokonaan.
 1. Metsästystilastoja ylläpitää J Voutilainen, O Huuskonen. Tulevana syksynä kirjataa suoraan oma riistaan.
 1. Lihalaatikot: Palautetaan pestyinä aloituspäivänä Kekkolaan / riihelle ja jatkossa metsästys viikonlopun yhteydessä. Asiattomasta laatikonhuollosta ja myöhästymisestä sakko 12€.
 1. Sanktio aiheettomasta poissaolosta metsästyspäivinä tai talkouksista entinen 30€ / krt. Sovittiin, että syksyn aikana metsästäjä voi olla yhden vkl:n pois ilman tuuraajaa, mikäli ilmoittaa hyvissä ajoin ennakkoon metsästyksen johtajalle.
 1. Sääntöjen ja ohjeiden rikkomukset: Metsästyksen johtajat yhdessä varajohtajien kanssa päättää mahdollisten rikkomusten seuraamuksista tapauskohtaisesti. Yleisesti metsästyssääntöjen / ohjeiden rikkomisesta sakko 50€. Viranomaisten käsittelyä vaativasta rikkomuksesta aiheutuvista mahdollisista seuraamuksista määrää tietenkin lainvalvojat ja vastaa asianomaiset henkilökohtaisesti.
 1. Yhteismetsästys muiden seurojen kanssa: Ristiskylän Erästäjien kanssa sovittu yhteismetsästyksestä. Muut sovitaan tapauskohtaisesti tilanteen mukaan.
 1. Harjoitusammunnat: Hirviseurueen kohdistus- ja harjoitusilta to 27.9.2018 klo: 16.00 alkaen yleisen harjoitusillan yhteydessä. Muuten kannustetaan jäsenistöä osallistumaan Rhy:n järjestämiin kohdistus- / harjoitustilaisuuksiin.
 1. Mahdollisesta hirven myynnistä metsästyksenjohtajat päättävät tilanteen / tarpeen mukaan.
 1. Hirvikoirien koulutus seuran alueella kielletty alkaen 2 viikkoa ennen yleisen hirvenmetsästyskauden alkua, poikkeuksena hirvipäällikkö Jukka Huttusen antama lupa.